Articole adaugate cu tagul ‘autorizatie mediu’

Evidenta Gestiunii Deseurilor

Evidența Gestiunii Deșeurilor

Dacă ești de acord că mediul de afaceri poate educa societatea și că este dator să protejeze mediul înconjurător, atunci înțelegi importanța ținerii Evidenței Gestiunii Deșeurilor de către firme.

Este important (și obligatoriu prin lege) ca deșeurile generate de firma să fie grupate pe categorii, să se raporteze către Agenția de Mediu și să se încerce o diminuare a acestora dacă este posibil.

Extras legislație în vigoare:
1. Hotărâre nr. 856 din 16 august 2002
· ART. 1
o (1) Agenţii economici care genereazã deşeuri au obligaţia sa ţinã o evidenta a gestiunii acestora, în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.
· Art. 9
o Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 7500 lei următoarele fapte:
§ a) absenţa evidenţei gestiunii deşeurilor;
§ b) înscrierea de date incorecte în evidenţa gestiunii deşeurilor;
§ c) neutilizarea codurilor deşeurilor prevăzute în anexa nr. 2 pentru evidenţa gestiunii deşeurilor;
§ d) netransmiterea evidenţei gestiunii deşeurilor autorităţilor publice centrale şi autorităţilor publice teritoriale de protecţie a mediului.

2. Legea 211/2011, actualizată Octombrie 2016

§ 32. Pastrarea evidentei
· Art. 49
o (1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii
de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora*).
o (4) Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.
o (6) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani, cu exceptia operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.
§ 35. Sanctiuni
· Art. 61
o (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
§ b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3),
art. 40 alin. (3) si art. 49 alin. (1), (2), (4) si (5);

Pentru mai multe informatii, va rugam sa contactati, partenerul nostru:

www.umbreladeamenzi.ro

office@umbreladeamenzi.ro
0766.622.422